fish_ua: (Default)
[personal profile] fish_ua
Все-таки нам здорово пощастило, що ми не музиканти. Бо постконкурсне закулісся, на якому типу мають обговорюватися номінації й переможці - це фантастично. Хоча Срібна Підкова в цьому плані унікальна. на решті бардівських і полубардівських фестиках збиралися собі конкурсанти і на голову забували, що вони поети, музиканти, українці... Співали хором російську попсу, чого я їм ніколи не прощу.

Але цього дня все було як слід. Свідчу: Срібна Підкова - єдиний правильний фестиваль співаної поезії.Сергій Пантюк ([livejournal.com profile] pantiuk):
-Почекай, почекай, не знімай мене без стакана, що люди подумають


Віктор Нестерук жодного разу не застосував вогнегасник проти тих, хто галдів
(А варто було би)

- Три се-кун-ди! Дайте мені три секунди - у повній тиші волає Нестерук. Тиша триває ще дві секунди (які Нестерук педантично відраховує), а потім все ховає під собою суцільний ржач.
- Вчіться, це завтра всі будете співати!
-Хлопчик-божої-ласки! Без "з"! Хто знову співав "Хлопчик З божої ласки"?!
- Хлопчик, що склеїв ласти, всьо правильно.
- Кирчів з божої ласки!
- Стійте! Мовчіть всі, дайте мені сказати! От: ми повинні дати заспівати Нестеруку!!!
- Нестерук, ти хочеш, щоб всі тебе слухали з вступу, а тебе всі слухатимуть з першого рядка!
- Та там акапельний початок, дайте мені три се-кун-ди!!!


Ірця і Ольця([livejournal.com profile] v_jmg). Яка п"янка без дівчат?


Окрема Територія. Андрій: "Найоригінальніші рішення ми приймали в найбільш несподіваний момент. Того 2001 року у нас вийшов наш перший альбом і в день презентації я зробив заяву, що гурт Окрема Територія більше не існує. Після сьогоднішнього концерту я міркую, що гурт таки мабуть тепер відродиться"


Сашко Власюк ([livejournal.com profile] real_lirnik), Леся Добрий-Вечір. Кажуть, познайомилися теж на Підкові.
А Кирчів, як виявилося, славен потужним вокалом!


Такий великий Пантюк ([livejournal.com profile] pantiuk) і така маленька перкусія... (відчуваю, він мені цього коментаря не пробачить)


Леся Добрий-Вечір. Перкусія - це все, що на відстані руки.


Нестеруки


Це на кунцерті він Саєнко... Саймон!


Загадошна українська душа


"Замовч, й по струнах не пиздяч-
Коли співає Едік Драч!"
(Сашко Лірник [livejournal.com profile] real_lirnik)

Історична поява Гриця Сулейманича.
"Запитало мене ЧК
Що ти знаєш про ченчика
А що і дітям і старикам
Треба знати про ченчика?

Ченчик-ченчик невеличкий
У ченчика-ченчика черевички
Шапочка-клітчаточка
Драстуйте, дівчаточка"


Тіло живе


Тіло мертве


Тіло встигло розвезти всіх другів по гуртожитках і вокзалах, а потім на автопілоті прийшло у відправну точку. Тіло водили янголи, не інакше. Коли нарід вирішив іти спатки по хатах, його чесно підняли, спробували вивести за собою, але сєкундноє замєшатєльство - і тіло зникло. Як потм з"ясувалося, тіло пішло у наданому йому векторі і прокинулося в 5 ранку на сходах. Що то було? подумало тіло і не знайшовши відповіді, набрало номер [livejournal.com profile] martinkadp.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  123 45
6 7 8 910 1112
1314 1516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 06:47 pm
Powered by Dreamwidth Studios