fish_ua: (Default)
[personal profile] fish_ua
Вже пару разів бачила таку цяцьку. Тепер і собі зроблю.

Правила гри такі: береш свій улюблений вінамп, розкручуєш все, що в ньому накидано і в кожній з перших 20 пісень вибираєш рядок, який тебе найбільше пре.
І всі твої френди мають розвагу вгадувати, де шо і де чиє.

Посилаючись на специфіку свого журналу, вводжу додаткове правило: якщо ви музикант і побачили тут рядки власної пісні, дайте вгадати комусь іншому :) Те ж саме стосується продюсерів!

1. Дали смоку та й оброку щонеділі по людині... ([livejournal.com profile] martinkadp)

2. З очниці в мене цвіте ромен... ([livejournal.com profile] prema_da)

3 Камни в моих руках, камни держащие мир - это не одно и то же... ([livejournal.com profile] svynia)

4 Закрий фіранки, щоби ніч не заходила...

5 Станеш посівать, залиш мені зерня, Я в долоні заховаю їх і поливатиму ростки... ([livejournal.com profile] svynia)

6 Я цього не побачу як листочки слідів опадуть із гілляччя стежок... ([livejournal.com profile] prema_da)

7 I can understand what you're thinking of I can see the pain that you're frightened of... ([livejournal.com profile] martinkadp)

8 З двадцять другої весни я закину свої принципи, це буває рідко... ([livejournal.com profile] oles_barlig)

9 Ти виходячи мене вимкнув... ([livejournal.com profile] prema_da)

10 І летять супермени, І руйнують всім плани... ([livejournal.com profile] svynia)

11 Я тебя звала, я была в огне, Но тогда твой холод был нужен мне... ([livejournal.com profile] roman_sharp)

12 А я її вклав на фундамент Як пам"ятник жертвам війни... ([livejournal.com profile] svynia)

13 Мені холодно в твоїх долонях, Я тремчу у твоїх обіймах... ([livejournal.com profile] martinkadp)

14 Миші мої, миші, я вас не залишу... ([livejournal.com profile] svynia)

15 Ти не бався, це не діє... ([livejournal.com profile] martinkadp)

16 Вдягнувши на кошлаті плечі хутро неба синє колишеться шофер у темній лімузині ([livejournal.com profile] svynia)

17 Була та дівка з кам"яним подолом... ([livejournal.com profile] svynia)

18 А Гагаріна похітілі інопланєтянє! ([livejournal.com profile] prema_da)

19 Была протухшая Танюшка из бочки выброшена прочь

20 Поки звикнеш, поки виростеш... ([livejournal.com profile] martinkadp)

ps звісно, без жодних гуглів!


Гру завершено. Не вгадали: 4. Фліт "Ореста вбили" і 19 Івасі "Песня о селедке Тане"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2014

S M T W T F S
  123 45
6 7 8 910 1112
1314 1516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 06:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios